Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Věcné selekční údaje

Pole obsahuje věcné téma, které je předmětem obsahu dokumentu a používá se jako vedlejší věcné záhlaví. Forma a zápis údajů se řídí instrukcemi autoritního systému používaného danou institucí. Všeobecně známý používaný systém je vyjádřen hodnotou 2. indikátoru a je specifikován údajem o zdroji v podpoli $2.

600 (Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno) (O)

Údaje se zapisují ve stejné podobě jako v poli 100 (Hlavní záhlaví - osobní jméno). Zdroj pojednává o konkrétní osobě.

610 (Vedlejší věcné záhlaví – jméno korporace) (O)

Údaje se zapisují ve stejné podobě jako v poli 110 (Hlavní záhlaví - jméno korporace). Zdroj pojednává o konkrétní instituci.

611 (Vedlejší věcné záhlaví – jméno akce) (O)

Údaje se zapisují ve stejné podobě jako v poli 111 (Hlavní záhlaví - jméno akce). Zdroj pojednává o akci, konferenci.

648 (Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín) (O)

Pole se vyplňuje, pokud je použito pole 045. Do pole zapisujeme chronologické vymezení tématu zdroje, např. „1945-1948“. Jedná se o autoritní termín (chronologický údaj). V poli 648 se zapisují konkrétní data, jsou-li v popisovaném dokumentu snadno k nalezení.

např.:
648 7	$a 20. stol.
648 7	$a 1939-1945
648 7	$a 1948
648 7	$a 2.-3. stol.
648 7	$a 1. stol. př. Kr.

650 (Vedlejší věcné záhlaví – věcné téma) (O)

Pole obsahuje věcné téma, které je předmětem obsahu dokumentu a používá se jako vedlejší věcné záhlaví.

Do pole se zapisují česká předmětová hesla. Termíny se přebírají ze souboru autorit. Hodnota indikátorů je pak následující:

1. indikátor - 0 nespecifikován
2. indikátor - 7 zdroj specifikovaný v podpoli $2

V případě anglických předmětových hesel je hodnota indikátorů:

1. indikátor - 0 nespecifikován
2. indikátor - 9 zdroj specifikovaný v podpoli $2

např.:
dokument pojednává o lidských právech
650 07 $a lidská práva
    $7 ph122331
    $2 czenas
650 09 $u lidská práva
    $a human rights
    $2 czenas

651 (Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno) (O)

Pole se vyplňuje, pokud je použito pole 043. Termíny se přebírají ze souboru autorit.

V případě českých předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nedefinovaný
2. indikátor - 7 zdroj specifikovaný v podpoli $2

V případě anglických předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nedefinovaný
2. indikátor - 9 zdroj specifikovaný v podpoli $2

651 #7 $a Česko
    $7 ge128065
    $2 czenas
651 #9 $u Česko
    $a Czechia
    $2 czenas		

655 (Vedlejší věcné záhlaví - žánr/forma) (O)

Pole obsahuje termíny označující žánry, formu a/nebo fyzické vlastnosti informačního zdroje. Všeobecně se forma a zápis údajů řídí instrukcemi souboru formálních autorit NK ČR. Při katalogizaci elektronických zdrojů se používají převážně následující hesla: www dokumenty, elektronické časopisy, fotogalerie, blogy, (elektronické mapy, zvukové záznamy). V případě zdrojů, které mají z hlediska knihovnického charakter integračního zdroje, ale v podstatě jsou nečíslovanými seriály, se zapisují obě formy dokumentu (elektronické seriály a www dokumenty).

V případě českých předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nespecifikován
2. indikátor - 7 zdroj specifikovaný v podpoli $2

V případě anglických předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nespecifikován
2. indikátor - 9 zdroj specifikovaný v podpoli $2

např.:
elektronický seriál
651 #7 $a www dokumenty
    $7 fd186892
    $2 czenas
651 #7 $a elektronické časopisy    
    $7 fd186922
    $2 czenas
651 #9 $u www dokumenty
    $a www documents
    $2 eczenas
651 #9 $u elektronické časopisy    
    $a electronic journals
    $2 eczenas		

např.:
www stránky
651 #7 $a www dokumenty
    $7 fd186892
    $2 czenas
651 #9 $u www dokumenty
    $a www documents
    $2 eczenas