Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Kódy zpracovatelské instituce, práva k popisovanému zdroji

929 (Typ zdroje) (O)

Uvádějí se jen anglické výrazy označující typ zdroje.

např.:
655 07 $a www dokumenty
655 07 $a fotogalerie
929 ## $a Text
929 ## $a Image

930 (Práva k popisovanému zdroji) (NO)

Je možné zapsat přesné znění údaje o copyrightu, jak je uvedeno ve zdroji - tj. včetně s.r.o. aj. (někdy může sloužit k odlišení od jiné spol.). Nejedná se o údaj pro vyhledávání, slouží pouze pro převod do DC.

PSP (Pomocné údaje speciálních dokumentů) (O)

Vyplňuje se pouze pro zdroje, které mají svým obsahem či formou zpracování textu povahu seriálu, tj. časopisu, novin, resp. zpravodajského serveru, bez ohledu na to, zda jde ve skutečnosti o seriál či integrační zdroj (tzn. LDR/07 může být jak s, tak i).

např.:
integrační zdroj iDnes.cz - u těchto zdrojů se zapisuje v podpoli $a EJ, což definuje, že se záznam bude vyhledávat v rámci  
elektronických časopisů.

V ostatních případech se toto pole neuvádí.

IST (Údaje o zpracování) (O)

Při významných změnách/opravách v záznamu může upravující katalogizátor vytvořit nové (opakující se) pole IST s vlastními údaji. Staré pole IST se ponechává. Toto se týká jak změn v původních záznamech, tak v záznamech již upravovaných nebo převzatých.