Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Vedlejší záhlaví

Selekční údaj charakterizující zpracovávaný dokument. Do záhlaví zapisujeme tvůrce nebo spolutvůrce zdroje.

700 (Vedlejší záhlaví - osobní jméno) (O)

Do pole/polí 700 se uvádějí:

Do podpole $4 se mohou zapisovat kódy autorských rolí, přestože autorské role již nejsou povinnou součástí ani minimálního, ani doporučeného záznamu.
Vedlejší záhlaví pro vydavatele se zapisuje jen pokud má i tvůrčí roli – v tomto případě se zapisuje také tato další role.
Pro pole 700, 710, 711, 730 lze nově použít podpole „i“, které umožňuje vytvořit poznámku přímo v daném poli.

710 (Vedlejší záhlaví – jméno korporace) (O)

viz pole 110

711 (Vedlejší záhlaví – jméno akce) (O)

viz pole 111