Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Kontrolní pole

006 (Údaje pevné délky - další charakteristiky dokumentu) (O)

Umožňuje zapsat další charakteristiky elektronického zdroje, které nejsou zapsány v poli 008. Při katalogizaci elektronických zdrojů se v poli 006 na první pozici uvádí hodnota „m“ a na pozici 09 pak hodnota „d“.

např.:
elektronický časopis (seriál)  

FMT SE
LDR/06 a (textový dokument)
LDR/07 s (seriál)
006/00 m (druh dokumentu - počít. soubor/el.zdroj)
006/06 o (forma popisné jednotky - online)
006/09 d (typ počít. souboru - dokument)
008/23 o (konfigurace pro pokračující zdroj; forma popisné jednotky - online)

006  m-----o--d--------

007 (Pole pevné délky pro pro fyzický popis) (O)

007/00 - kategorie dokumentu
     c - elektronický zdroj

007/01 - specifické označení dokumentu
     r - dálkově přístupný zdroj
     u - nespecifikován
     z - jiný
     | - kód se neuvádí

007/02 - nedefinován

007/03 - barva
     a - jednobarevný
     b - černobílý
     c - vícebarevný

007/04 - rozměry
     u - není znám
     z - jiný
     | - kód se neuvádí

007/05 - zvuk
     # - bez zvuku
     u - není znám
     | - kód se neuvádí

např.:
007  cr-cn-

008 (Údaje pevné délky - pokračující zdroje) (NO)

Zápis údajů na pozici 18-34 odpovídá hodnotě kódu LDR/06.

008/00-05 - datum uložení
     Datum uložení se automaticky vygeneruje při ukládání záznamu.

008/06 - typ data/publikační status
     Kódy pro status pokračujícího zdroje mohou být následující:

     c - průběžně vydávaný
     d - s ukončeným vydáváním
     u - status není znám
     s - jedno známé/pravděpodobné datum
     q - neznámé datum (rok vydání neznámý, ale lze určit přibližně rozmezí let vydání)

008/07-10 - datum 1
     Kód označuje datum vydání zdroje. V případě nejasností se uvede pravděpodobné datum vydání. U neznámého data lze použít např. 199u, 200u, apod.

008/11-14 - datum 2
     V případě, že zdroj stále vychází, ponechá se hodnota 9999. U zdroje s ukončeným vydáváním se zapíše dané datum ukončení. Informace o ukončeném vydávání se zanese také do pole 264 a změní se hodnota na pozici 008/06 status vydávání na „d“ s ukončeným vydáváním.

008/15-17 - místo vydání, produkce nebo realizace
     V české praxi se používají pouze kódy na úrovni zemí, nikoli nižších geografických oblastí. Při přebírání záznamů s kódy nižší úrovně se doporučuje opravit na kód země. Je-li pouze jedno místo vydání (nebo více, ale stejná země), zapisuje se kód pouze zde, tj. nezapisuje se již pole 044. Je-li potřeba zapsat více kódů (více zemí), zapisuje se zde pouze první kód a v poli 044 se pak uvádějí v opakovaných výskytech podpole $a všechny příslušné kódy zemí. Pro neznámé místo vydání se používá dvouznakový kód „xx“.

     xr Česká republika
     xo Slovensko
     xx neznámé nebo neurčené místo

Hodnota kódu označuje místo vydání, produkce nebo realizace, obvykle se odvozuje z informací uvedených v poli

  1. Zdrojem kódu je MARC Code List for Countries, který spravuje Library of Congress - viz. http://www.loc.gov/marc/countries.

008/18 - periodicita
     # – neurčeno
     a – ročně
     b – jednou za dva měsíce
     d – denně
     f – pololetně
     m – měsíčně
     q – čtvrtletně
     u – není známa
     z – jiná periodocita

008/19 - pravidelnost
     r - pravidelný
     x - nepravidelný
     | - kód se neuvádí

U integračních zdrojů se většinou uvádí hodnota „x“ nepravidelný.

008/21 – typ pokračujícího zdroje
     w - aktualizovaná webová stránka
     | - kód se neuvádí

008/22 - forma popisné jednotky
     Pozice zůstává nevyplněna.

008/23 - forma popisné jednotky
     o - online

008/24 - povaha celého díla
     Pozice zůstává nevyplněna.

008/25-27 - povaha obsahu
     Pozice zůstává nevyplněna.

008/28 – vládní publikace
     # - nejedná se o vládní publikaci

008/29 – dokument z konference
     0 – nejedná se o materiál z konference
     1 – materiál z konference
     | - kód se neuvádí

008/30-32 - nedefinováno

008/33 - původní abeceda/písmo z názvu
     b - rozšířená latinka

008/34 - konvence tvorby záznamu
     2 - integrační záznam

008/35-37 – jazyk dokumentu
     Je-li popisná jednotka originálem v jediném jazyce, uvádí se kód tohoto jazyka pouze zde a pole 041 se již nezapisuje. V případě dokumentu ve více jazycích, překladu, dokumentu s cizojazyčnými resumé apod. se všechny kódy jazyků zapisují do příslušných podpolí v poli 041 a na pozicích 008/35-37 se zapisuje pouze kód dominantního jazyka popisné jednotky. Zdrojem kódu je MARC Code List for Languages, který spravuje Library of Congress - viz http://www.loc.gov/marc/languages.

008/38 - kód modifikace záznamu
     Pozice zůstává prázdná, záznam nebyl modifikován.

008/39 - zdroj katalogizace
     # - Národní bibliografická agentura
     c - program kooperativní katalogizace
     d - jiný
     u - není znám
     | - kód se neuvádí

Zpracovává-li bibliografický záznam NK ČR, zůstává pozice prázdná.