Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Údaje fyzického popisu

Tato oblast obsahuje informace o fyzických vlastnostech popisovaného zdroje, tj. údaje o jeho rozsahu, rozměru, vybavení ilustracemi, přílohami a/nebo doprovodným materiálem.

300 (elektronické zdroje - rozsah) (O)

povinné pro minimální záznam

Rozsah udává počet a typ jednotek a/nebo podjednotek tvořících zdroj. Jednotka rozsahu je fyzická nebo logická složka zdroje, například svazek, digitální soubor (= online zdroj), atd. Podjednotka rozsahu je fyzické nebo logické členění jednotky, například stránka svazku, záznam v digitálním souboru, atd.

Pro elektronicky publikované textové monografie se v rozsahu používá výraz 1 online zdroj. Pokud zdroj obsahuje jeden nebo více souborů, jejichž formát je paralelou tištěného protějšku (například .PDF), specifikuje se v kulaté závorce rozsah (tj. počet podjednotek) podle pravidel pro textové zdroje.

např.:
300 ## $a 1 online zdroj
300 ## $a 1 online zdroj (158 stran) - pro e-knihy, kartografické zdroje, grafiku
300 ## $a 1 online zdroj (2 video soubory)

310 (Současná periodicita) (NO)

Pole označující současnou periodicitu.

zapisujeme:

336 (Typ obsahu) (O)

povinné pro minimální záznam

Typ obsahu je kategorizace pro základní formu komunikace, v níž je obsah vyjádřen, a lidský smysl, jehož prostřednictvím má být vnímán. Používá se ve spojení s návěštím, znakovou pozicí 06 (LDR/06, typ záznamu) označující typ obsahu zdroje. Pole 336 částečně nahrazuje pole 245 $h obecné označení druhu dokumentu.

zapisujeme:

např.:
336 ## $a text
    $b txt
    $2 rdacontent

337 (Typ média) (O)

nepovinné pro minimální záznam

Typ média je kategorizace odrážející obecný typ zařízení, které je potřebné pro zprostředkování (zobrazení, přehrání, spuštění atd.) obsahu zdroje.

Při zápisu typu média se vychází z údajů uvedených v samotném zdroji. Další údaje lze převzít z jakéhokoli pramene popisu.

zapisujeme:

např.:
337 ## $a počítač 
    $b c 
    $2 rdamedia 

338 (Typ nosiče) (O)

povinné pro minimální záznam

Typ nosiče je kategorizace odrážející formát paměťového média a jeho nosiče v kombinaci s typem zařízení, které je potřebné pro zprostředkování (zobrazení, přehrání, spuštění atd.) obsahu zdroje.

Při zápisu typu nosiče se vychází z údajů uvedených v samotném zdroji. Další údaje lze převzít z jakéhokoli pramene popisu.

zapisujeme:

např.:
338 ## $a online zdroj 
    $b cr 
    $2 rdacarrier

362 (Údaje o číslování) (O)

povinné pro minimální záznam

Pole obsahuje informace o sekvenčním označení jednotlivých částí pokračujícího zdroje, vyplňuje se v případě, že katalogizujeme seriály, u integračních zdrojů se údaje v této oblasti obvykle nezapisují. Číslování může být číselné (Band 1), abecední (Band A), chronologické (Leden 1973) nebo jejich kombinace (Volume 1 (1969)).

Je-li číslování uvedeno ve více jazycích/písmech, zapisuje se pouze označení v jazyce hlavního názvu/písma. Nelze-li toto hledisko použít, zapíše se označení uvedené jako první.

Jednotlivé údaje v oblasti jsou mezi sebou odděleny předepsanou interpunkcí ISBD. Mezi označením prvního a posledního sešitu se zapisuje spojovník natěsno.

Indikátory

       0 označuje, že údaje jsou ve formátované podobě - zapisuje se číslování tak, jak je uvedeno na preferovaném
          prameni první a poslední části
       1 označuje, že údaje jsou v podobě neformátované poznámky – používáme tehdy, pokud nemáme k dispozici
          první a/nebo poslední část a údaje o nich dohledáme v jiných zdrojích nebo odvodíme/odhadneme

např.:
362 0# $a Volume 1, number 1-
362 0# $a No. 1, no. 24(2012-)