Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Alternativní prezentace, elektronické umístění

856 (Elektronické umístění a přístup) (O)

Pokud je tentýž zdroj dostupný z více URL adres, další URL se zapisuje/-í vždy do nového pole 856.

Pokud je/jsou starší URL již neplatné a zapisuje se nová (tj. platná) URL, zapíše se tato nová URL do 1. výskytu, před původní a již neplatnou URL. Totéž platí, je-li původní URL přesměrována na nově zapisovanou URL (tj. nová URL = 1. výskyt, přesměrovaná URL = 2. a případně další výskyty).

Pro odkaz do Webarchivu se používá další výskyt pole 856, zápis je stejný jako u běžné adresy v poli 856, ale v podpoli $z je hodnota „archivní verze stránek“ (text, který se zobrazuje za URL adresou).

např.:
856 40 $u http://gvuhodonin.cz
    $q text/html
    $4 N
856 40 $u http://wayback.webarchiv.cz/wayback/gvuhodonin.cz
    $q text/html
    $z archivní verze stránek
    $4 N

a) Ukončeno vydávání

Pokud URL není funkční a stránky již neexistují (vůbec nebo jsou na jiné URL, příp. nevíme, zda opravdu ukončily činnost), zapíše se o této skutečnosti poznámka v 856 $z „adresa nedostupná k [datum, kdy byla nefunkčnost URL zjištěna]“. Je nutné změnit hodnotu 2. indikátoru „0“ na „#“ (tj. prázdný).

např.:
856 4#	$u http://www.detektivka.com
    $q text/html
    $z adresa nedostupná k 23.11.2018
    $4 N

Pokud se současně zapisuje v novém výskytu pole 856 URL, na které jsou nově webové stránky umístěny, zapíše se do téhož výskytu poznámka v $z „adresa platná k [datum]“.

Pokud se na původní URL objevily zcela nové nesouvisející webové stránky, zapíše se o této skutečnosti poznámka v 856 $z „původní dokument na této adrese nedostupný k [datum, kdy byla nefunkčnost URL zjištěna]“. Je nutné změnit hodnotu 2. indikátoru „0“ na „#“ (tj. prázdný).

Pokud je původní URL funkční, ale obsahuje zcela odlišný dokument od původního a jedná se o významný dokument, může se popsat novým katalogizačním záznamem.

b) Stránky přesunuty

např.:
856 40 $u http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/
    $q text/html
    $z adresa platná k [datum, kdy zapisujeme URL do záznamu]
    $4 N
856 4# $u http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie
    $q text/html
    $z adresa nedostupná k [datum, kdy byla nefunkčnost URL zjištěna]
    $4 N

U neplatné URL se v 856 mění hodnota 2. indikátoru z „0“ na „#“ (tj. prázdný).

c) Přesměrování

Pokud původní URL přesměrovává na novou URL adresu, kde je nově umístěn původní, popisovaný zdroj, zapíšeme novou URL a starou neměníme.

např.:
856 40	$u http://www.linuxbiz.cz
    $q text/html
    $4 N
856 40	$u http://www.linuxbizcz.cz
    $q text/html
    $4 N

d) Souběžné vydávání na více URL

Zapíší se všechny URL adresy.

2. indikátor vždy 0 (jedná se o původní elektronický zdroj)

výjimky:

a) nefunkční URL

např.:
856 4# $u http://www.linuxbiz.cz
    $z adresa nedostupná k [datum]
    $4 N

b) zápis URL do záznamu pro tištěný dokument (eventuálně elektronický zdroj na fyzickém nosiči)

např.:
Ložiska nerostů (CD-ROM)
856 41 $3 Online verze
    $u http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html
    $4 N

c) považuje-li katalogizátor za důležité zapsat do záznamu vedle vlastní URL popisovaného dokumentu ještě URL příbuzného dokumentu (např. blog, na který je odkaz z popisovaného dokumentu, předchozí verze stránek), pak je třeba zapsat do $3 vhodné návěští a v poznámce (anotaci) by měla být informace o tomto odkazovaném dokumentu.

např.:
856 40 $u http://home.tiscali.cz/bovepul
    $4 N
856 42 $3 Blog
    $u http://bovepul.blog.cz
    $4 N
520 $a V rámci webových stránek je provozován také blog pro náboženství, filosofii a umění.

Vždy (tj. i v každém opakovaném výskytu pole 856) se uvádí podpole 4 hodnota N (znamená negenerovat obrazovku „copyright“).