Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


BAS (Logické členění dokumentů do dílčích bází) (O)

Pole je opakovatelné, obsahuje označení logické báze. Webarchiv používá označení WAR.