Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Poznámky

500 (Všeobecná poznámka) (O)

Pole obsahuje všeobecné informace, které nepatří do žádné specifické kategorie poznámek. Poznámka se zapisuje pouze v určených případech. Uvádí se zde např. povinná poznámka o prameni hlavního názvu, pokud není převzatý z titulní stránky; poznámka o zdroji souběžného názvu, pokud není ze stejného zdroje jako hlavní název a je to důležité pro identifikaci nebo zpřístupnění; významná další názvová informace z jiného preferovaného zdroje; poznámky o chybně uvedených údajích a jejich správném znění; poznámka o odpovědnosti osob/korporací, které nejsou uvedeny v údajích o odpovědnosti a jsou významné pro identifikaci a zpřístupnění; významné poznámky k údajům o vydání, nakladatelským údajům, fyzickému popisu, údajům o edici, údaje o překladu, atd.

520 (Resumé) (O)

Pole obsahuje neformalizovanou poznámku týkající se obsahu a rozsahu popisované jednotky. Může to být resumé, výtah atd. nebo jen fráze popisující obsah. Stručný, výstižný popis obsahu zdroje. Do pole 520 zapisujeme také poznámku, že součástí stránek je časopis, pokud pro něj již není vytvořený záznam (v opačném případě se použije pole 787 nebo 700 $i).

588 (Poznámka o zdroji popisu) (O)

Pole obsahuje administrativní informace o propojení a kontrole údajů uvedených v bibliografickém záznamu, obvykle jde o poznámku o zdroji/zdrojích popisu, která je užitečná pro další katalogizátory i uživatele.

Poznámky pro zdroj názvu, pro názvy zobrazené na domovské stránce, se zapisují následovně:

např.:
588 $a Název z titulní obrazovky  

Poznámky pro pramen popisu hlavního názvu a datum prohlédnutí zdroje se slučují do jedné poznámky s tímto zněním:

např.:
588 $a Název z titulní obrazovky (náhled 9.1.2015)

Zápis data vztahující se k verzi dokumentu odpovídá přirozenému jazyku a zapisuje se 2.3.2007 (nikoli 02.03.2007).

Pokud dojde ke změně názvu, upravíme pole 245 a také datum v poli 588.