Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


LDR (Návěští) (NO)

Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Většinu pozic lze generovat systémem či předdefinovat do šablony. Vyplňujeme pouze níže uvedené části:

LDR/05 - status záznamu

    a - doplněný záznam
    c - opravený záznam
    d - zrušený záznam
    n - nový záznam
    p - doplněný prozatímní záznam

Při katalogizaci se používá hodnota „n“, dojde-li k významné změně v záznamu (např. změna názvu), je třeba změnit hodnotu „n“ – nový záznam na „c“ – opravený záznam, popř. „a“ – doplněný záznam, nebo „d“- zrušený záznam. Toto se neprovádí pro každou drobnou změnu v záznamu, pouze pro opravdu podstatné změny.

LDR/06 - typ záznamu

Pro běžný online elektronický zdroj s převažující textovou podobou se uvádí hodnota „a“ - textový dokument. Hodnota „m“ - elektronický zdroj se používá pouze pro určité typy zdrojů, jako je např. počítačový software, číselná data, počítačově orientovaná multimédia, systémy online nebo síťové služby aj.

LDR/07 - bibliografická úroveň

    a - analytická část (monografie)
    i - integrační zdroj
    m - monografie
    s - seriál

Za seriály považujeme pouze zdroje „vydávané po částech, které jsou číselně nebo chronologicky označeny“ (MARC 21 : Bibliografický formát, Praha 2003). Tedy ne všechny zdroje, jimž bylo přiděleno ISSN. Vzhledem k možnostem, které prostředí internetu nabízí, je však v některých případech obtížné rozhodnout, zda se ještě jedná o seriál, nebo už o integrační zdroj. Řada seriálů v internetovém prostředí nabízí kromě vlastních článků také další služby.

LDR/08 - typ kontroly

    # - není specifikován
    a - archivní dokument

LDR/09 - použitá znaková řada

  a - UCS/Unicode

LDR/17 - úroveň úplnosti záznamu

    # - úplná úroveň
    1 - úplná úroveň, bez dokumentu
    2 - méně než úplná úroveň, bez dokumentu
    3 - zkrácený záznam
    4 - základní úroveň
    5 - částečně zpracovaný/dočasný záznam
    7 - minimální úroveň
    8 - před vydáním dokumentu
    u - není znám
    z - nelze použít

LDR/18 - forma katalogizačního popisu

    # - jiná než ISBD
    a - AACR2
    i - ISBD
    u - není známa